Spawarki TIG

Urz�dzenia profesjonalne serii Sherman Profi - TIG

TIG DC

Prostowniki spawalnicze TIG serii Sherman-profi s� profesjonalnymi urz�dzeniami do spawania r�cznego metod� TIG stali konstrukcyjnych i jako�ciowych. Inwertory zaprojektowane zosta�y w nowoczesnej technologii MOSFET 100 kHz w oparciu o najnowsze �wiatowe rozwi�zania konstrukcyjne. Wszystkie urz�dzenia posiadaj� p�ynn� regulacj� pr�du spawania oraz zajarzanie jonizacyjne, a TIG 200P tak�e pe�n� regulacj� parametr�w pulsu. Sprz�t polecany jest g��wnie dla zak�ad�w produkcyjnych i us�ugowych o du�ym wykorzystaniu technologii spawalniczych.

- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 180A
- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 180P
- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 200P
- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 250
- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 300

TIG AC/DC

- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 200P AC/DC
- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 315P AC/DC
- Zestaw spawalniczy Sherman TIG 315P ACDC


- Prostownik spawalniczy Sherman TIG 180AP

o nas | oferta | kontakt

Copyright © 2011 FH Spaw sp.j.