Spawarki inwertorowe

Spawarki inwertorowe serii Sherman-profi s� nowoczesnymi, w pe�ni profesjonalnymi urz�dzeniamiprzeznaczonymi dla firm o du�ym wykorzystaniu technologii spawalniczych. Spawarki ARC 140C, ARC 160C, ARC 200C oraz ARC 350C wykonane s� w najnowocze�niejszej technologii IGBT w oparciu o najnowsze rozwi�zania konstrukcyjne stosowane przez wiod�cych �wiatowych producent�w urz�dze� spawalniczych. Konstrukcja pozosta�ych inwertor�w bazuje na elementach wykonanych w technologii MOSFET. Pozwoli�o to na uzyskanie wysokich parametr�w pracy w cyklu 60%. Urz�dzenia ARC 140C, ARC 160C, ARC 200C, ARC 250C oraz ARC 350C wyposa�one s� w funkcj� VRD redukuj�c� napi�cie biegu ja�owego, znacznie minimalizuj�c ryzyko pora�enia pr�dem elektrycznym. ARC 140C, ARC 160C, ARC 250C i ARC 350C wyposa�one s� w funkcj� TIG LIFT, a ARC 200C, ARC 250C i ARC 350C w regulowan� funkcj� HOT START. Inwertory ARC 200C, ARC 250C, ARC315 i ARC400B posiadaj� regulowany ARC FORCE a ARC 200C, ARC 250C, ARC315, ARC 350C i ARC400B wyposa�one s� dodatkowo w wy�wietlacz cyfrowy wskazuj�cy pr�d spawania. Wszystkie spawarki doskonale spisuj� si� przy spawaniu stali zwyk�ych i stopowych oraz aluminium i jego stop�w. Urz�dzenia obj�te s� 12 miesi�czn� gwarancj� importera oraz posiadaj� deklaracj� zgodno�ci CE.

Spawarka Sherman ARC 140C - MMA

 • Nr katalogowy:
 • SINW-ARC140C
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Technologia wykonania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 5,9 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 140 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30-140 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 5 kg
 • Wymiary:
 • 290 x 120 x 198 mm
  Spawarka Sherman ARC 140C - MMA

  Spawarka Sherman ARC 160C - MMA

 • Nr katalogowy:
 • SINW-ARC160C
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Technologia wykonania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 7,1 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 160 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 10-160 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Cykl pracy [%]:
 • 60
 • Masa:
 • 5,5 kg
 • Wymiary:
 • 315 x 120 x 198 mm
  Spawarka Sherman ARC 160C - MMA

  Spawarka Sherman ARC 200C - MMA

 • Nr katalogowy:
 • SINW-ARC200C
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Technologia wykonania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 9,4 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 200 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 40-200 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Cykl pracy [%]:
 • 60
 • Masa:
 • 9 kg
 • Wymiary:
 • 372 x 153 x 220 mm
  Spawarka Sherman ARC 200C - MMA

  Spawarka Sherman ARC 250C - MMA

 • Nr katalogowy:
 • SINW-ARC250C
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Technologia wykonania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 9,2 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 250 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30-250 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 14 kg
 • Wymiary:
 • 450 x 190 x 320 mm
  Spawarka Sherman ARC 250C - MMA

  Spawarka Sherman ARC 315 - MMA

 • Nr katalogowy:
 • SINW-ARC315
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Pobór mocy:
 • 12,8 KW
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 315 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30-315 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Napi�cie ja�owe:
 • 67 V
 • Masa:
 • 26 kg
 • Wymiary:
 • 450 x 300 x 250 mm
  Spawarka Sherman ARC 315 - MMA

  Spawarka Sherman ARC 350C - MMA

 • Nr katalogowy:
 • SINW-ARC350C
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Technologia wykonania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 14,7 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 350 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30-350 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 19 kg
 • Wymiary:
 • 475 x 225 x 420 mm
  Spawarka Sherman ARC 350C - MMA

  Spawarka Sherman ARC 200 - MMA

  Prostownik spawalniczy ARC 200 Sherman-hobby jest urz�dzeniem inwertorowym wykonanym w technologii MOSFET, do spawania r�cznego elektrod� otulon� (metoda MMA) stali konstrukcyjnych i jako�ciowych. Sprz�t polecany jest do zastosowa� amatorskich oraz hobbystycznych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nienaraSonych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. W komplecie znajduj� si�: przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym i przew�d z uchwytem elektrodowym. Spawarka posiada �wiadectwo Zgodno�ci CE oraz 12 miesi�czn� gwarancj� importera.

 • Nr katalogowy:
 • SIR-ARC200
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Technologia wykonania:
 • MOSFET
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 7 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 40%:
 • 200 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 10 - 180 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Napi�cie ja�owe:
 • 56 V
 • Masa:
 • 8 kg
 • Wymiary:
 • 370 x 155 x 330 mm
  Spawarka Sherman ARC 200 - MMA
  o nas | oferta | kontakt

  Copyright © 2011 FH Spaw sp.j.