P��automaty spawalnicze

Urz�dzenia profesjonalne serii Sherman Profi MIG


Prostownikowe

Prostownikowe, profesjonalne p��automaty spawalnicze LeaderMig polecane jako sprz�t do cel�w produkcyjnych, wyposa�one s� w 4-rolkowe zespo�y podaj�ce drut typu 4RA z p�ynna regulacj� pr�dko�ci. Wszystkie urz�dzenia posiadaj� osobny podajnik drutu WF-04 z zestawem ko�owym oraz obrotowym �o�em mocowanym na �r�dle i pakietem przewod�w po��czeniowych o d�ugo�ci 5m. Wszystkie posiadaj� tak�e wy�wietlacze LED pr�du i napi�cia spawania, prze��cznik dwutakt/czterotakt, pokr�t�o wolnego wylotu drutu oraz pokr�t�o regulacji czasu wyp�ywu gazu po zako�czeniu spawania.

W komplecie znajduj� si�: uchwyt spawalniczy i przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym. Urz�dzenia posiadaj� dwa, a LeaderMig 550TW trzy gniazda masowe o zmiennej reluktancji do spawania cienkich i grubych element�w. Spawarki umo�liwiaj� spawanie drutami spawalniczymi o �rednicy od 0,8 do 1,6mm i wsp��pracuj� ze szpulami drutu 5 i 15kg.

LeaderMig 350T - MIG

 • Nr katalogowy:
 • STPLM350T
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 40 - 350 A
 • Max pr�d spawania 40%:
 • 350 A
 • Max pr�d spawania 60%:
 • 290 A
 • Max pr�d spawania 100%:
 • 230 A
 • Napi�cie spawania:
 • 16 - 31,5 V
 • Napi�cie wtórne:
 • 23 - 45,5 V
 • Zabezpieczenie:
 • 32 A
 • Wymiary:
 • 970 x 550 x 730 mm
 • Masa:
 • 130 kg

  Podajnik WF-04

 • Wymiary:
 • 660 x 265 x 445 mm
 • Masa:
 • 19 kg
  LeaderMig 350T - MIG

  LeaderMig 450TW z ch�odnic� - MIG

 • Nr katalogowy:
 • STPLM450TW
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 40 - 400 A
 • Max pr�d spawania 40%:
 • 400 A
 • Max pr�d spawania 60%:
 • 330 A
 • Max pr�d spawania 100%:
 • 260 A
 • Napi�cie spawania:
 • 16 - 36,5 V
 • Napi�cie wtórne:
 • 23 - 56 V
 • Zabezpieczenie:
 • 50 A
 • Wymiary:
 • 1190 x 620 x 790 mm
 • Masa:
 • 150 kg

  Podajnik WF-04

 • Wymiary:
 • 660 x 265 x 445 mm
 • Masa:
 • 19 kg

  Ch�odnica

 • Zasilanie:
 • 230V AC
 • Pojemno��:
 • 6 l
 • Moc pompy:
 • 260 W
 • Wymiary:
 • 305 x 245 x 460 mm
 • Masa:
 • 13 kg
  LeaderMig 450TW z ch�odnic� - MIG

  LeaderMig 550TW z ch�odnic� - MIG

 • Nr katalogowy:
 • STPLM550TW
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 40 - 500 A
 • Max pr�d spawania 50%:
 • 500 A
 • Max pr�d spawania 60%:
 • 460 A
 • Max pr�d spawania 100%:
 • 350 A
 • Napi�cie spawania:
 • 16 - 39 V
 • Napi�cie wtórne:
 • 38,5 - 64,7 V
 • Zabezpieczenie:
 • 50 A
 • Wymiary:
 • 1190 x 620 x 790 mm
 • Masa:
 • 200 kg

  Podajnik WF-04

 • Wymiary:
 • 660 x 265 x 445 mm
 • Masa:
 • 19 kg

  Ch�odnica

 • Zasilanie:
 • 230V AC
 • Pojemno��:
 • 6 l
 • Moc pompy:
 • 260 W
 • Wymiary:
 • 305 x 245 x 460 mm
 • Masa:
 • 13 kg
  LeaderMig 550TW z ch�odnic� - MIG

  Inwertorowe

  Inwertorowe p��automaty spawalnicze s�u�� do spawania metod� MIG/MAG stali oraz metali kolorowych. Sprz�t polecany jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych w zak�adach produkcyjnych o du�ym stopniu wykorzystania technologii spawalniczych. MIG200M, MIG 250M i MIG 350M to kompaktowe urz�dzenia inwertorowe drugiej generacji wykonane w technologii IGBT wyposa�one w profesjonalny 4-rolkowy podajnik, umo�liwiaj�ce spawanie w os�onie gaz�w ochronnych, spawanie bezgazowe stalowymi drutami samoos�onowymi a tak�e spawanie elektrod� otulon� (metoda MMA). MIG 350M posiada dodatkowo mo�liwo�� spawania metod� TIG. Urz�dzenia MIG 200Y, MIG 250Y oraz MIG 250F wykonane w technologii MOSFET s�u�� do spawania metod� MIG/MAG w os�onie gaz�w ochronnych. Obydwie spawarki posiadaj� 4-rolkowy zespo� podaj�cy. MIG 250Y to urz�dzenie kompaktowe wyposa�one w wy�wietlacz LED pr�du i napi�cia spawania. MIG 250F posiada osobny podajnik wraz z kompletem przewod�w po��czeniowych. W komplecie wszystkich urz�dze� znajduj� si�: uchwyt spawalniczy ABICOR-BINZEL, przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym oraz reduktor gazu ochronnego z rotametrem i elektrycznym podgrzewaczem gazu.

  MIG200M - MIG

 • Nr katalogowy:
 • SINW-MIG200M
 • Napi�cie zasilania:
 • 230V 50Hz
 • Technologia wykoania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 8,8 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 200 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania (MMA, MIG):
 • 30-200 A
 • Zakres regulacji napi�cia spawania (MIG):
 • 11,2 - 22,5 V
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 45 kg
 • Wymiary:
 • 880 x 296 x 616 mm
  MIG200M - MIG

  MIG200Y - MIG

 • Nr katalogowy:
 • SINW-MIG200Y
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Technologia wykoania:
 • MOSFET
 • Pobór mocy:
 • 6,1 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 200 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 50-200 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Zakres regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • 2,5 – 13 m/min
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 46 kg
 • Wymiary:
 • 655 x 295 x 610 mm
  MIG200Y - MIG

  MIG250F - MIG

 • Nr katalogowy:
 • SINW-MIG250F
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Technologia wykoania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 8,3 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 250 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 50-250 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Zakres regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • 2,5 – 13 m/min
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 34 kg
 • Wymiary:
 • 480 x 250 x 355 mm
  MIG250F - MIG

  MIG250Y - MIG

 • Nr katalogowy:
 • SINW-MIG250Y
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Technologia wykoania:
 • MOSFET
 • Pobór mocy:
 • 8,3 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 250 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 50-250 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Zakres regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • 2,5 – 13 m/min
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 50 kg
 • Wymiary:
 • 655 x 295 x 610 mm
  MIG250Y - MIG

  MIG260M - MIG

 • Nr katalogowy:
 • SINW-MIG260M
 • Napi�cie zasilania:
 • 3x400V 50Hz
 • Technologia wykoania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 9,5 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 250 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania (MMA, MIG):
 • 30-250 A
 • Zakres regulacji napi�cia spawania (MIG):
 • 16,5 - 26,5 V
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 51 kg
 • Wymiary:
 • 880 x 396 x 650 mm
  MIG260M - MIG

  MIG350M - MIG

 • Nr katalogowy:
 • SINW-MIG350M
 • Napi�cie zasilania:
 • 3 x 400V 50Hz
 • Technologia wykoania:
 • IGBT
 • Pobór mocy:
 • 15 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 60%:
 • 350 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania (MMA, MIG):
 • 30-350 A
 • Zakres regulacji napi�cia spawania (MIG):
 • 15 - 30 V
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 54 kg
 • Wymiary:
 • 880 x 440 x 675 mm
  MIG350M - MIG

  Urz�dzenia warsztatowe serii Sherman Workshop - MIG

  P��automat spawalniczy DualMIG 160

  Spawarka p��automatyczna DualMIG 160 to urz�dzenie prostownikowe zasilane napi�ciem 230V 50Hz s�u��ce do spawania metod� MIG/MAG stali konstrukcyjnych niskow�glowych oraz stopowych. Umo�liwia spawanie drutami stalowymi w os�onie gaz�w ochronnych oraz spawanie bezgazowe samoos�onowym drutem proszkowym. Polecany jest w zak�adach us�ugowych i rzemie�lniczych do prac warsztatowych. Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Urz�dzenie posiada 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci podawania drutu i 8-stopniow� regulacj� pr�du spawania. Wsp��pracuje ze szpulami drutu 1kg i 5kg. W komplecie znajduj� si�: uchwyt spawalniczy o d�ugo�ci 2m i przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza i m�otek ze szczotk�.


 • Nr katalogowy:
 • SPA-DUALMIG160
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 5,5 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 15%:
 • 150 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 35 - 150 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 8 pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 5 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 33 kg
 • Wymiary:
 • 550 x 300 x 465 mm
  P��automat spawalniczy DualMIG 160

  P��automat spawalniczy DualMIG 200

  P��automat spawalniczy DualMIG 200 s�u�y do spawania metod� MIG/MAG stali konstrukcyjnych niskow�glowych i stopowych. Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Polecany jest w zak�adach us�ugowych, rzemie�lniczych, i produkcyjnych w kt�rych technologie spawalnicze s� wykorzystywane jako uzupe�niaj�ce. Urz�dzenie posiada 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci podawania drutu, 8-stopniow� regulacj� pr�du spawania. Uzwojenie transformatora posiada uk�ad zabezpieczenia termicznego i ch�odzone jest wydajnym wentylatorem. P��automat zasilany jest napi�ciem jednofazowym 230V 50 Hz. Spawarka umo�liwia spawanie stalowymi drutami spawalniczymi o �rednicy 0,8 i 1,0 mm, oraz proszkowymi drutami samoos�onowymi. Wsp��pracuje ze szpulami drutu 1kg i 5kg W komplecie znajduj� si�: uchwyt spawalniczy o d�ugo�ci 2m i przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza i m�otek ze szczotk�.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-DUALMIG200
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 5,5 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 15%:
 • 190 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 35 - 190 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 8 pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 5 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 37 kg
 • Wymiary:
 • 655 x 345 x 465 mm
  P��automat spawalniczy DualMIG 200

  P��automat spawalniczy DualMIG 200/2

  P��automat spawalniczy DualMIG 200/2 s�u�y do spawania metod� MIG/MAG stali konstrukcyjnych niskow�glowych i stopowych. Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Polecany jest w zak�adach us�ugowych, rzemie�lniczych, i produkcyjnych w kt�rych technologie spawalnicze s� wykorzystywane jako uzupe�niaj�ce. P��automat mo�e by� zasilany z sieci jednofazowej 230V 50 Hz lub tr�jfazowej 3x400V 50Hz. Urz�dzenie posiada 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci podawania drutu i 4-stopniow� regulacj� napi�cia spawania. Uzwojenie transformatora posiada uk�ad zabezpieczenia termicznego i ch�odzone jest wydajnym wentylatorem. Spawarka umo�liwia spawanie stalowymi drutami spawalniczymi o �rednicy 0,8 i 1,0 mm, oraz proszkowymi drutami samoos�onowymi. Wsp��pracuje ze szpulami drutu 1kg i 5kg W komplecie znajduj� si�: uchwyt spawalniczy o d�ugo�ci 2m i przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza i m�otek ze szczotk�.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-DUALMIG200/2
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V i 400V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 5,5 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 15%:
 • 180 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 40 - 180 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 4 pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 5 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 36 kg
 • Wymiary:
 • 655 x 345 x 465 mm
  P��automat spawalniczy DualMIG 200/2

  P��automat spawalniczy MIG 190/2

  Spawarka p��automatyczne MIG 190/2, to urz�dzenie prostownikowe s�u��ce do spawania metod� MIG/MAG stali konstrukcyjnych niskow�glowych oraz stopowych. Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Polecany jest w zak�adach us�ugowych i rzemie�lniczych do prac warsztatowych.
  Spawarka posiada funkcj� spawania punktowego z mo�liwo�ci� regulacji czasu spawania. Wyposa�ona jest w 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci posuwu oraz 6-stopniow� skokow� regulacj� pr�du spawania. Wsp��pracuje ze szpulami drutu 5kg i 15kg. Umo�liwia spawanie stalowymi drutami spawalniczymi o �rednicy 0,8 i 1,0 mm. W komplecie znajduje si� uchwyt spawalniczy z wtykiem Euro, przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym, adapter 230/400V, tarcza spawalnicza oraz m�otek. MIG 190/2 mo�e by� zasilany zar�wno z sieci jednofazowej 230V jak i mi�dzyfazowo z sieci tr�jfazowej 400V.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-MIG190/2
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 8,3 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 15%:
 • 190 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30 - 190 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 6 pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Masa:
 • 46 kg
 • Wymiary:
 • 715 x 375 x 490 mm
  P��automat spawalniczy MIG 190/2

  P��automat spawalniczy MIG 230

  P��automat spawalniczy MIG 230 s�u�y do spawania stali konstrukcyjnych niskow�glowych i stopowych w os�onie gaz�w ochronnych (metoda MIG/MAG). Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Polecany jest w zak�adach us�ugowych, rzemie�lniczych, i produkcyjnych w kt�rych technologie spawalnicze s� wykorzystywane jako uzupe�niaj�ce. Urz�dzenie posiada profesjonalny 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci podawania drutu, 8-stopniow� regulacj� pr�du spawania. Wyposa�one jest w funkcj� spawania punktowego z mo�liwo�ci� regulacji czasu spawania oraz funkcj� spawania przerywanego z mo�liwo�ci� regulacji czasu spawania oraz czasu przerwy. Uzwojenie transformatora posiada uk�ad zabezpieczenia termicznego i ch�odzone jest wydajnym wentylatorem. P��automat zasilany jest napi�ciem jednofazowym 230V 50 Hz. Spawarka umo�liwia spawanie drutami spawalniczymi o �rednicy 0,8 i 1,0 mm i wsp��pracuje ze szpulami drutu 5kg i 15kg (szpula �rednicy max. 280mm). W komplecie znajduj� si�: uchwyt spawalniczy TW-15 o d�ugo�ci 2,5 m z wtykiem Euro i przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym.oraz tarcza spawalnicza i m�otek ze szczotk�.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-MIG230
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 5,5 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 35%:
 • 190 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 35 - 190 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 8 pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg (szpula O 280mm)
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 49 kg
 • Wymiary:
 • 880 x 480 x 760 mm
  P��automat spawalniczy MIG 230

  P��automat spawalniczy MIG 251PRO

  Spawarka p��automatyczna MIG 251PRO to urz�dzenie prostownikowe zasilane napi�ciem tr�jfazowym 3x400V 50Hz s�u��ce do spawania stali konstrukcyjnych niskow�glowych oraz stopowych w os�onie gaz�w ochronnych (metoda MIG/MAG). Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Polecany jest w zak�adach us�ugowych i rzemie�lniczych, do prac warsztatowych i lekkich dorywczych prac produkcyjnych. Urz�dzenie posiada funkcj� spawania punktowego z mo�liwo�ci� regulacji czasu spawania oraz czasu przerwy, opcjonalnie mo�e tak�e posiada� prze��cznik dwutakt / czterotakt. Wyposa�one jest w profesjonalny 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci, 30-stopniow� skokow� regulacj� pr�du spawania, uchwyt z wtykiem Euro oraz przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym. Wsp��pracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K-300 (15kg). Umo�liwia spawanie drutami spawalniczymi o �rednicach 0,8 i 1,0 mm.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-MIG251PRO
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 7 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 35%:
 • 250 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30 - 250 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 30-pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 92 kg
 • Wymiary:
 • 850 x 460 x 740 mm
  P��automat spawalniczy MIG 251PRO

  P��automat spawalniczy MIG 301PRO

  Spawarka p��automatyczna MIG 301PRO to urz�dzenie prostownikowe zasilane napi�ciem tr�jfazowym 3x400V 50Hz s�u��ce do spawania stali konstrukcyjnych niskow�glowych oraz stopowych w os�onie gaz�w ochronnych (metoda MIG/MAG). Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Polecany jest w zak�adach us�ugowych i rzemie�lniczych, do prac warsztatowych i lekkich dorywczych prac produkcyjnych. Urz�dzenie posiada funkcj� spawania punktowego z mo�liwo�ci� regulacji czasu spawania oraz czasu przerwy, opcjonalnie mo�e tak�e posiada� prze��cznik dwutakt / czterotakt. Wyposa�one jest w profesjonalny 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci, 30-stopniow� skokow� regulacj� pr�du spawania, uchwyt z wtykiem Euro oraz przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym. Wsp��pracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K-300 (15kg). Umo�liwia spawanie drutami spawalniczymi o �rednicach 0,8 i 1,0 mm.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-MIG301PRO
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 8 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 35%:
 • 300 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30 - 300 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 30-pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 99 kg
 • Wymiary:
 • 850 x 460 x 740 mm
  P��automat spawalniczy MIG 301PRO

  P��automat spawalniczy MIG 351PRO

  Spawarka p��automatyczna MIG 351PRO to urz�dzenie prostownikowe zasilane napi�ciem tr�jfazowym 3x400V 50Hz s�u��ce do spawania stali konstrukcyjnych niskow�glowych oraz stopowych w os�onie gaz�w ochronnych (metoda MIG/MAG). Sprz�t przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nie nara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Polecany jest w zak�adach us�ugowych i rzemie�lniczych, do prac warsztatowych i lekkich dorywczych prac produkcyjnych. Urz�dzenie posiada funkcj� spawania punktowego z mo�liwo�ci� regulacji czasu spawania oraz czasu przerwy, a tak�e mo�liwo�� zmiany sposobu sterowania urz�dzeniem (2T/4T). Wyposa�one jest w profesjonalny 2-rolkowy podajnik drutu z p�ynn� regulacj� pr�dko�ci, 30-stopniow� skokow� regulacj� pr�du spawania, uchwyt z wtykiem Euro oraz przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym. Wsp��pracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K-300 (15kg). Umo�liwia spawanie drutami spawalniczymi o �rednicach 0,8 i 1,0 mm.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-MIG351PRO
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 3x400V 50Hz
 • Maksymalny pobór mocy:
 • 9 kVA
 • Znamionowy pr�d spawania X 35%:
 • 350 A
 • Zakres regulacji pr�du spawania:
 • 30 - 350 A
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 30-pozycyjny
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 15 kg
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 102 kg
 • Wymiary:
 • 850 x 460 x 740 mm
  P��automat spawalniczy MIG 351PRO

  Urz�dzenia amatorskie Sherman Hobby - MIG

  Spawarka p��automatyczna DualMig 130L/2

  Spawarka p��automatyczna DualMig 130L/2 przeznaczona jest do spawania drutem elektrodowym w os�onie gaz�w (metod� MIG/MAG) oraz po zmianie biegunowo�ci proszkowym drutem samoos�onowym. Sprz�t polecany jest do lekkich dorywczych prac warsztatowych (g��wnie samochodowych) jak i zastosowa� hobbystycznych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nienara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Spawarka wyposa�ona jest w zintegrowany uchwyt spawalniczy, przew�d zasilaj�cy z wtyczk� oraz przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym. Na wyposa�eniu znajduje si� r�wnie� tarcza spawalnicza i m�otek ze szczotk�. Urz�dzenia dostarczane s� w pud�ach kartonowych, dodatkowo zabezpieczone kszta�tkami styropianowymi. Spawarka posiada p�ynn� regulacj� napi�cia spawania, oraz pr�dko�ci podawania drutu. Przed przeci��eniem chroni je zabezpieczenie termiczne. Umo�liwia spawanie stalowymi drutami spawalniczymi o �rednicy 0,6 i 0,8 mm, oraz proszkowymi drutami samoos�onowymi. Wsp��pracuje ze szpulami drutu K100 (1kg) i K200 (5kg). Uzwojenie transformatora ch�odzone jest wydajnym wentylatorem. Spawarka posiada �wiadectwo Zgodno�ci CE oraz 12 miesi�czn� gwarancj� importera.

 • Nr katalogowy:
 • DUALMIG130L/2
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Znamionowy pr�d spawania P 15%:
 • 105 A
 • Znamionowe napi�cie spawania P 15%:
 • 19,3 V
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • P�ynny
 • Napi�cie ja�owe:
 • 39V
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 5 kg
 • Zakres regulacji pr�doko�ci podawnia drutu:
 • 1 - 8 m/min
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 26,5 kg
 • Wymiary:
 • 510 x 255 x 420 mm
  Spawarka p��automatyczna DualMig 130L/2

  Spawarka p��automatyczna MIG 130F

  Transformatorowa spawarka p��automatyczna MIG 130F przeznaczona jest wy��cznie do bezgazowego spawania stalowym proszkowym drutem samoos�onowym. Sprz�t polecany jest g�ownie do zastosowa� hobbystycznych oraz do lekkich, dorywczych prac warsztatowych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych, nienara�onych na bezpo�rednie dzia�anie wp�yw�w atmosferycznych. Urz�dzenie wyposa�one jest w zintegrowany uchwyt spawalniczy, przew�d zasilaj�cy z wtyczk� oraz przew�d masowy z zaciskiem kleszczowym. Na wyposa�eniu znajduje si� r�wnie� tarcza spawalnicza i m�otek ze szczotk�. Urz�dzenia dostarczane s� w pud�ach kartonowych, dodatkowo zabezpieczone kszta�tkami styropianowymi. MIG 130F posiada skokow� 4-pozycyjn� regulacj� napi�cia spawania, oraz p�ynn� regulacj� pr�dko�ci podawania drutu. Przed przeci��eniem chroni je zabezpieczenie termiczne. Wsp��pracuje ze szpulami drutu D100 (1kg). Uzwojenie transformatora ch�odzone jest wydajnym wentylatorem. Spawarka posiada �wiadectwo Zgodno�ci CE oraz 12 miesi�czn� gwarancj� importera.

 • Nr katalogowy:
 • SPA-MIG130F
 • Napi�cie zasilania:
 • AC 230V 50Hz
 • Znamionowy pr�d spawania P 10% :
 • 120 A
 • Znamionowe napi�cie spawania P 10%:
 • 20 V
 • Sposób regulacji pr�du spawania:
 • Skokowy, 4-pozycyjny
 • Napi�cie ja�owe:
 • 30V
 • Maksymalna masa szpuli z drutem:
 • 1 kg
 • Zakres regulacji pr�doko�ci podawnia drutu:
 • 1 - 8 m/min
 • Sposób regulacji pr�dko�ci podawania drutu:
 • P�ynny
 • Masa:
 • 17 kg
 • Wymiary:
 • 345 x 185 x 380 mm
  Spawarka p��automatyczna MIG 130F

  o nas | oferta | kontakt

  Copyright © 2011 FH Spaw sp.j.