Oferta

Urz�dzenia spawlanicze:
    -  spawarki inwertorowe
    -  spawarki transformatorowe
    -  p��automaty spawalnicze Mig / Mag
    -  spawarki TIG
    -  urzadzenia do ci�cia plazm�
    -  zgrzewarki

Materia�y dodatkowe do spawania:
    -  elektrody otulone
    -  elektrody nietopliwe
    -  elektrody do spawania pod woda
    -  druty lite
    -  druty proszkowe
    -  pr�ty Tig
    -  topniki

Uchwyty spawalnicze:
    -  do spawania Mig / Mag
    -  do ci�cia plazm�
    -  do spawania Tig
    -  MMA do spawania elektrod� otulon�

Palniki i osprzet gazowy:
    -  palniki do ci�cia i spawania
    -  reduktory
    -  w��e spawalnicze
    -  bezpieczniki i szybkoz��czki

Materia�y do lutowania:
    -  palniki
    -  luty twarde
    -  luty mi�kkie
    -  pasty i topniki
Ochrona stanowisk spawalniczych:
    -  kurtyny spawalnicze
    -  lamele spawlnicze
Sprz�t ochrony osobistej i BHP:
    -  R�kawice spawalnicze
    -  Fartuchy spawalnicze
    -  Przy�bice i Tarcze spawalnicze
    -  i inne

o nas | oferta |kontakt

Copyright © 2011 FH Spaw sp.j.