O nas

Firma Handlowa Spaw sp.j. rozpocze�a dzia�alno�� w kwietniu 1995r.
Od samego pocz�tku stawiamy na profesionaln� obs�ug� klienta. Wieloletnie do�wiadczenie naszej firmy pozwala uzna� nas za specjalist�w bran�y spawalniczej. Przygl�daj�c si� zmianom zachodz�cym na rynku oferujemy naszym klientom najnowsze produkty w szerokim asortymencie i kokurencyjnych cenach. W ofercie posiadamy akcesoria spawalnicze, sprz�t spawalniczy, artyku�y spawalnicze i materia�y spawalnicze kt�rych marka i jako�� pomaga realizowa� najtrudniejsze zadania przemys�owe. Nasi pracownicy zapewni� w�a�ciwy poziom obs�ugi, doradz� w zakresie doboru technologii, urz�dze� czy materia��w do spawania. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Pa�stwo podstawowe informacje na temat produkt�w kt�re oferujemy.

Mamy nadziej�, �e b�dziemy mieli przyjemo�� realizowa� Pa�stwa zam�wienia.

o nas | oferta | kontakt

Copyright © 2011 FH Spaw sp.j.